søndag 19. desember 2010

God jul!

Snart er adventstiden over og julefreden senker seg.

For meg er det en tid for ettertanke, tid for julens budskap.

Fra juleevangeliet:
"Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede - en glede for alt folket.
I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren - i Davids stad. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe. Og med ett var det sammen med engelen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sa: Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag."

Dette får være min julehilsen til dere. God jul!

Ingen kommentarer: